Find us on Facebook
Hot Topics

給10年前自己的說話
如果你現在,可以同10年前的自己講一句說話,你會講甚麼?

(希望大家認真想想,唔好講「買騰訊、買六合彩幾號」這類說話,而是一些方向性的說話)。

這個問題的目的,就是想大家思考一下,自己在這10年過得如何,是否自己滿意?

就我自己來講,如果可以同10年前的自己講一句說話,我會講「盡快辭職,發展自己事業」。我過往一直打銀行工,一邊打工一邊搞小生意及其他事業,坦白講,我是一個穩陣的人,心底一直都唔敢辭職全力做自己的事業。

我要到外面生意事業已有一定的收入,才敢在幾年前正式辭職,全力發展自己的事業。

如果可以的話,我早多幾年辭職,會更成功,現時的生意會做得更大,當時有一段時間,我掙扎左好耐,應唔應該辭職。本身有銀行工穩定收入,都會擔心辭職會有好大變化,都會有擔憂。

好彩最後都儲夠勇氣,決心辭職,因為我知道方向正確,行這一步只遲與早的問題,唔可以比自己的恐慌限制左自己,當日職辭的感覺,有點「重生」,因為我做左一件「一直想做,但唔敢做」的事!

多年前,我一直都是50%打工,50%發展自己的事業,這是一個穩陣的方法,但並不是最好的發展方法,如果可以重來,如果我當年夠勇氣,會盡快100%全力去做!

我希望大家都好好想下,如果你同10年前的自己講一句說話,你會講甚麼?

事實上,我地無得從新來過。不過,我地可以好好把握今後的10年,令10年後的自己,唔好講一些後悔的說話。

 


龔成課程【投資倍升股課程】:http://www.80shing.com/course.php

Photo Gallery (1)
給10年前自己的說話
Comments (0)

Write a comment

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:FB Comments
Information

Copyright © 2024 龔成老師|致富平台
All rights reserved.