Find us on Facebook
Hot Topics

賺差價不是投資
(龔成問答信箱)
Q:

成哥,常聽你講話〔賺差價並非真正的投資〕這個概念,你話賺差價無用,可能我造詣尚淺,沒有到您的境界,但都好想知點解?


龔成老師:

你停留在「賺差價」概念,這不怪你,因為你與99%人一樣,從小開始以「現金」為財富的唯一單位,但可以話你知,如果你有機會接觸多d有錢人,又或睇有錢人寫有關財富概念的書,你就會發現佢地對財富的理解會一般人唔同。

佢地唔會用「現金」去作為財富的單位,而係用「資產」,所以當絕大部分人停留係「賺差價」的概念時,但有錢人唔會追求賺現金差價,而係持有會增值及產生現金流的資產項。

呢個係好唔同的思維問題,一般人睇股票、睇樓、睇生意,要用現金單位去思考,當有現金數字上的差額就為賺,但佢地唔會這樣想,佢地以資產做單位,著重真正財富的持續增值。

呢個概念對好多人來說都好難明,因為人們已習慣了「現金」是衡量財富的單位,但現金只是人類創造出來無意義的借據,以此去作為財富單位當然不適合,追求現金差價同樣是有問題。

建議你睇多幾本《富爸爸》系列、《貨幣戰爭》等,盡你最大能力去理解「為何賺差價無用」,當你明左後,你發現致富唔難,同埋知道點解d有錢人愈來愈有錢,亦明白9成香港人炒股票長期計輸多贏少。

 


龔成課程【投資倍升股課程】:http://www.80shing.com/course.php

Photo Gallery (1)
賺差價不是投資
Comments (1)

Write a comment

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:FB Comments
Information

Copyright © 2024 龔成老師|致富平台
All rights reserved.